Hoe werkt de draagkrachtberekening bij kinderalimentatie?

Bij het berekenen van kinderalimentatie houden we rekening met de financiële draagkracht van beide ouders. We berekenen deze draagkracht met behulp van een draagkrachtformule, die is vastgelegd in de alimentatienormen, ook wel de Tremanormen genoemd. Deze normen zijn vastgesteld door familierechters.

Forfaitaire bedragen

Bij de berekening van de draagkracht bij kinderalimentatie houden we – anders dan bij de berekening van de draagkracht bij partneralimentatie – geen rekening met de werkelijke lasten van de ouders. In plaats daarvan rekenen we met een vast (forfaitair) bedrag aan vaste lasten, zoals woonlasten, ziektekosten en kosten voor boodschappen en persoonlijke verzorging. De draagkracht berekenen we vervolgens met een draagkrachtformule, op grond van het besteedbare inkomen.

Meer weten? Klik hier voor de draagkrachtformule. 

Kinderalimentatie nooit hoger dan draagkracht

De kinderalimentatie kan nooit op een hoger bedrag worden vastgesteld dan je draagkracht op basis van de draagkrachtformule. Toch kan het voorkomen dat de kinderalimentatie die op basis van draagkrachtformule wordt vastgesteld, in jouw situatie niet aanvaardbaar is. Bijvoorbeeld als je forse schulden moet aflossen.

We spreken van een onaanvaardbare situatie:

• Als je na betaling van de vastgestelde bijdrage niet meer in de noodzakelijke kosten van bestaan zou je kunnen voorzien, of

• als je na betaling van de vastgestelde bijdrage minder dan 90% van de voor jou geldende bijstandsnorm zou overhouden.

In dat geval kun je een beroep doen op de aanvaardbaarheidstoets. Daarvoor moet je bij de rechter nauwkeurig kunnen aantonen wat je exacte inkomsten en lasten zijn.

Natuurlijk kan jouw draagkracht of die van je ex-partner in de loop van de tijd veranderen. Bijvoorbeeld omdat jullie inkomen verandert of omdat je samen met je nieuwe partner een kind krijgt. In veel gevallen zal de hoogte van de kinderalimentatie dan kunnen worden aangepast.

Wil je meer informatie over de manier waarop kinderalimentatie wordt berekend? Klik dan hier.
Wil je zelf de hoogte van jouw kinderalimentatie berekenen? Klik dan hier.

Handig

Stel gratis jouw alimentatie vraag via e-mail

Bereken direct gratis jouw alimentatie

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van alimentatie

Uw inschrijving is ontvangen.