Opnieuw samenwonen, wat betekent dat voor de alimentatie?

Als je na je scheiding een nieuwe partner hebt gevonden en wilt gaan samenwonen, kan dat (grote) gevolgen hebben voor de alimentatie. In dit blog vertellen we je welke gevolgen dat zijn en wanneer je daar rekening mee moet houden.

Niet-wijzigingsbeding

Hebben jullie in het echtscheidingsconvenant een niet-wijzigingsbeding opgenomen? Dan kan het alimentatiebedrag in principe niet worden gewijzigd, behalve als er sprake is van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat jij of je ex-partner naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding kan worden gehouden. Bij samenwonen met een nieuwe partner zal daar niet snel sprake van zijn.

Hebben jullie niet zo’n beding? Dan kan de hoogte van het alimentatiebedrag worden gewijzigd op het moment dat je draagkracht wijzigt. Als je gaat samenwonen met een nieuwe partner is dat vaak het geval. Wat dat betekent voor de partneralimentatie is afhankelijk van de vraag of je alimentatie betaalt of ontvangt.

Je ontvangt partneralimentatie

Als je partneralimentatie ontvangt en je gaat samenwonen ‘als ware je gehuwd’ stopt de alimentatieverplichting van je ex-partner helemaal. Dit staat zo in de wet. Dit is ook zo als je opnieuw gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Het idee hierachter is dat jij en je nieuwe partner dan een wederzijdse onderhoudsverplichting met elkaar aangaan, waardoor de onderhoudsverplichting van je ex-partner stopt.

In de praktijk is er veel discussie over de zinsnede ‘als ware je gehuwd’. De wet zegt namelijk niet wat dat inhoudt. Rechters hebben bepaald dat hier sprake van is als:

  • de liefdesrelatie al enige tijd duurt
  • er sprake is van samenwonen
  • jij en je nieuwe partner een gemeenschappelijke huishouding voeren, en
  • er sprake is van wederzijdse verzorging

Wanneer hier sprake van is hangt weer af van de feitelijke omstandigheden van het geval.

Overigens: in principe herleeft de alimentatieverplichting niet als jij en je nieuwe partner weer uit elkaar gaan. Het is wel mogelijk om daar in het echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken over te maken. Zo kunnen jullie afspreken dat de alimentatieverplichting pas echt stopt als de nieuwe situatie een bepaalde tijd heeft geduurd.

Je betaalt partneralimentatie

Als je partneralimentatie betaalt en je gaat samenwonen kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van het bedrag. Zo kan je te maken krijgen met hogere vaste lasten, bijvoorbeeld omdat je nieuwe partner niets of weinig verdient. Of omdat jullie in een duurder huis gaan wonen. Dan kan het lonen om een herberekening te laten maken en een verlaging van de partneralimentatie aan te vragen. Overigens heb je daar niet in alle gevallen recht op.

Je kunt ook te maken krijgen met lagere vaste lasten. Omdat je nieuwe partner eigen inkomsten heeft bijvoorbeeld, en je de vaste lasten gaat delen. Dan zal je ex-partner wellicht een herberekening willen laten maken. Maar ook dan kan niet in alle gevallen het bedrag worden aangepast. Het wordt namelijk als onwenselijk gezien dat je nieuwe partner op die manier ‘meebetaalt’ aan jouw partneralimentatie. 

Kinderalimentatie

Opnieuw samenwonen heeft meestal geen gevolgen voor de kinderalimentatie. Bij de berekening van kinderalimentatie speelt het inkomen van je nieuwe partner namelijk geen rol. Maar jouw gewijzigde woonlasten dan, die doen toch iets met je draagkracht? Klopt, maar bij de berekening van kinderalimentatie wordt geen rekening gehouden met je werkelijke woonlasten. In deze alimentatieberekening zijn je woonlasten altijd 30% van je netto besteedbaar inkomen. Daarvan wordt alleen in schrijnende gevallen afgeweken.

Mogelijk verandert er wél iets als de kinderen bij jou staan ingeschreven en je met je nieuwe liefde gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat. Op dat moment wordt je nieuwe partner namelijk stiefouder van de kinderen en daarmee ook onderhoudsplichtig. De kosten van de kinderen moeten dan verdeeld worden over jou, je nieuwe partner en je ex-partner. Daarbij wordt rekening gehouden met ieders draagkracht.

Overigens kan er ook iets wijzigen als jij en je nieuwe partner samen een baby krijgen, ook als je alleen samenwoont. Je krijgt dan meer kosten, waardoor een herberekening kan lonen.

Vragen?

Heb je hier vragen over? Of  ben je benieuwd of je een herberekening kunt laten uitvoeren? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. We beantwoorden je vragen graag!

Handig

Stel gratis jouw alimentatie vraag via e-mail

Bereken direct gratis jouw alimentatie

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van alimentatie

Uw inschrijving is ontvangen.