Hoe lang duurt partneralimentatie?

Sinds 1 januari 2020 is de Wet herziening partneralimentatie van kracht. Dat betekent dat we vanaf die datum met een verschillende alimentatieduur te maken hebben: een alimentatieduur gebaseerd op de oude wetgeving en een alimentatieduur op grond van de nieuwe wetgeving.

Duur partneralimentatie bij scheidingen in 2019 en eerder

Ben je voor 1 januari 2020 gescheiden, is de scheiding voor 1 januari 2020 aangevraagd of hebben jullie voor die datum alimentatieafspraken gemaakt? Dan is de oude wetgeving van toepassing.

Op grond van de oude wetgeving heeft de alimentatiegerechtigde gedurende maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie. Deze termijn gaat lopen op het moment dat de echtscheiding is ingeschreven bij de gemeente.

Was je niet langer getrouwd dan vijf jaar en zijn er tijdens het huwelijk geen kinderen geboren? Dan is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk.

Het recht op partneralimentatie vervalt op het moment dat de alimentatiegerechtigde duurzaam gaat samenleven met een nieuwe partner en herleeft niet als deze relatie ook wordt verbroken.

Limitering duur partneralimentatie

Als de oude wetgeving op jou van toepassing is kan de duur van partneralimentatie toch worden beperkt. Dit wordt ook wel ‘limitering’ genoemd. Er moet dan sprake zijn van relevante feiten en omstandigheden op grond waarvan partneralimentatie voor een duur van twaalf jaar niet rechtvaardig is. Relevante factoren hierbij zijn bijvoorbeeld de duur van het huwelijk, de aanwezigheid van kinderen, de leeftijd van kinderen, de leeftijd van partijen, de gezondheid van de alimentatiegerechtigde en de situatie op de arbeidsmarkt.

Duur partneralimentatie bij scheidingen vanaf 2020

Is jouw scheiding op of na 1 januari 2020 aangevraagd? Of hebben jullie in 2020 afspraken over de alimentatie gemaakt? Dan is de nieuwe wetgeving van toepassing. Op basis van de nieuwe wetgeving is de duur van de partneralimentatie een stuk korter, namelijk de helft van het aantal jaar dat het huwelijk heeft geduurd, met een maximum van 5 jaar.

Was je 6 jaar getrouwd? Dan is de alimentatieduur in principe 3 jaar. De rechter mag bepalen dat de alimentatie langer moet duren, maar dit mag nooit langer zijn dan 5 jaar.

Was je 12 jaar getrouwd? Dan geldt de maximale alimentatietermijn van 5 jaar.

Op deze hoofdregel bestaan 3 uitzonderingen:

  • Hebben jullie kinderen onder de 12 jaar? Dan duurt de alimentatie tot het jongste kind 12 jaar oud is. De alimentatie duurt dan dus maximaal 12 jaar.
  • Is er sprake van een huwelijk van 15 jaar of langer en bereikt de alimentatiegerechtigde binnen 10 jaar de AOW-leeftijd? Dan duurt de alimentatie tot die leeftijd is bereikt, maximaal 10 jaar dus.
  • Is er sprake van een huwelijk van 15 jaar of langer en is de alimentatiegerechtigde op of voor 1 januari 1970 geboren? Dan is de alimentatietermijn 10 jaar. Deze maatregel vervalt op 1 januari 2027.

Hardheidsclausule partneralimentatie

Overigens is er zowel in de oude als in de nieuwe wetgeving een zogenaamde hardheidsclausule opgenomen, voor schrijnende gevallen. Dat betekent dat de alimentatiegerechtigde de rechter mag verzoeken de alimentatieduur te verlengen. Dat kan alleen als beëindiging voor de alimentatiegerechtigde, gelet op alle omstandigheden van het geval, zo ingrijpend is dat het handhaven van de alimentatietermijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd.

Handig

Stel gratis jouw alimentatie vraag via e-mail

Bereken direct gratis jouw alimentatie

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van alimentatie

Uw inschrijving is ontvangen.