Belastingaangifte na de scheiding

Ben je in 2020 gescheiden of heb je in 2020 bij de rechtbank een verzoekschrift tot echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap ingediend? Dan eindigt het fiscaal partnerschap, maar mag je nog wel samen belastingaangifte doen. En dat heeft voordelen. Het is wel verstandig je hierbij goed te laten informeren. Ruim de helft van de gescheiden stellen vult de aangifte inkomstenbelasting namelijk verkeerd in. Om je op weg te helpen zetten we hier een aantal belangrijke zaken voor je op een rij.

Fiscaal partnerschap

Als je getrouwd bent of je hebt samen een geregistreerd partnerschap dan ben je ook fiscaal partner. Dit betekent dat je samen aangifte inkomstenbelasting mag doen en de inkomsten en aftrekposten zo gunstig mogelijk kunt verdelen. Het fiscaal partnerschap eindigt op het moment dat er een verzoekschrift tot ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap is ingediend bij de rechtbank en jij en jouw ex-partner niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staan. Valt dit moment in 2020, ook als het al in januari was, dan mag je nu nog een keer samen aangifte inkomstenbelasting doen over heel 2020 en dat kan gunstig zijn! Zeker als de gezamenlijke woning nog niet is verdeeld en/of een van de partners veel vermogen heeft.

Houd er wel rekening mee dat als je nog een keer samen aangifte inkomstenbelasting doet, je voor 2020 nog geen aanspraak kunt maken op kind gebonden budget en huur- en zorgtoeslag. Dat kan dan pas vanaf 2021.

Hierna laten we je in hoofdlijnen zien welke aftrekposten van belang zijn bij een scheiding en wat het betekent. Uitgebreide en gedetailleerde informatie vind je op de site van de belastingdienst.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is fiscaal aftrekbaar. Vanaf 2020 wordt de aftrek van partnerlimenatie stapsgewijs verlaagd van 52% naar 37% in 2023. Jij en jouw ex-partner geven allebei de partneralimentatie op. De alimentatie is aftrekbaar voor de betaler en wordt als inkomsten belast bij de ontvanger. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar en wordt ook niet belast.

De eigen woning

Verlaat jij de eigen woning? Dan heb je vaak nog 2 jaar recht op (hypotheek)renteaftrek voor de woning waar je niet langer woont.

Zodra je niet meer samen aangifte doet, dan is de hoogte van de (hypotheek)renteaftrek afhankelijk van jouw aandeel in het eigendom van de woning en in de eigenwoningschuld. Ben je bijvoorbeeld voor 50% eigenaar, dan reken je ook met 50% van de rente en 50% van het eigenwoningforfait.

Ook kan het zijn dat je de betaalde rente en het bedrag van het eigenwoningforfait kunt opgeven als partneralimentatie. Dit geldt bijvoorbeeld als je meer rente voor jouw rekening neemt dan waartoe je op grond van jouw aandeel in de hypotheek verplicht zou zijn. Het deel dat je te veel betaalt kun je volledig als partneralimentatie in aftrek brengen. Ben je juist de ontvanger, dan valt het onder inkomsten.

Koopt je direct na het verlaten van de woning een andere eigen woning? Dan kun je gedurende maximaal 2 jaar voor beide woningen de rente aftrekken.

Extra aftrekposten

Ben je alimentatiegerechtigde, dan mag je de kosten die je maakt om de partneralimentatie te krijgen of te behouden aftrekken. Het gaat hierbij om: advocaatkosten, telefoonkosten, portokosten, reiskosten en incassokosten. De kosten die je maakt voor de boedelscheiding mag je niet aftrekken.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Na de scheiding wordt er ook opnieuw gekeken naar inkomensafhankelijke combinatiekorting. Hier heb je grofweg genomen recht op als je loon uit werk ontvangt en een kind jonger dan 12 jaar op jouw adres ingeschreven hebt staan. Heb je co-ouderschap met jouw ex-afgesproken, dan hebben jullie er wellicht allebei recht op. Zorg dat je ook dit aspect goed nakijkt tijdens de aangifte inkomstenbelasting en laat je hier eventueel bij adviseren. Je wilt tenslotte geen flinke naheffing.

Doe belastingaangifte voor 8 april

We hebben nu de belangrijkste onderdelen voor je op een rij gezet. Houd er rekening mee dat dit niet alles is en elke situatie is anders. Voor al deze aftrekposten en inkomsten gelden veel voorwaarden en regels die je terugvindt op de site van de belastingdienst. Toch is het echt aan te bevelen om een adviseur in de arm te nemen die de aangifte inkomstenbelasting met jullie doorneemt. Je wilt immers geen enorme naheffing, maar het is ook zonde als je geld laat liggen.

Handig

Stel gratis jouw alimentatie vraag via e-mail

Bereken direct gratis jouw alimentatie

Blijf op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van alimentatie

Uw inschrijving is ontvangen.